עברית Русский

מי זכאי לפיצויי פיטורים?

Индивидуальная консультация
 • Лицензия Министерства Финансов Израиля
 • Более 17 000 000 ₪ выплат за 10 лет
 • Более 3 300 успешных дел
Конфиденциально.
Задать вопрос в WhatsApp

מי זכאי לפיצויי פיטורים?

התנאי הבסיסי והראשון שאמור להתקיים על מנת שהאדם שפוטר או התפטר יהיה זכאי לפיצויי פיטורים הוא – תקופת עבודה של שנה לפחות.

        לפי סעיף 3 בחוק פיצויי פיטורים, אדם שפוטר סמוך לתאריך שמסמן שנה של עבודה, זכאי לפיצויים כאילו פוטר, אם לא הוכח אחרת. סעיף זה קיים, על מנת למנוע מצב בו הפיטורים מגיעים ממקום של אי רצון או אי מוכנות לשלם פיצויי פיטורים.

 

אדם שפוטר זכאי ל100%- מסכום פיצויי הפיטורים, בתנאי שהפיטורים לא הגיעו בעקבות עבירת משמעת או עבירה אחרת שמצדיקה פיטורים.

אדם שהתפטר זכאי ל-75% מסכום פיצויי הפיטורים. שאר זכויות הפיטורים נשמרות.

למרות זאת, קיימים מצבים בהם אדם שהתפטר זכאי למלוא פיצויי פיטורים – הגעה לגיל הפרישה.

פירוט גילאי יציאה לפנסיה:

 •   יציאה לפנסיה מוקדמת אפשרית בגיל 60.
 •   גיל פרישה חובה כללי בישראל הוא 67.
 •   אצל נשים גיל פרישה נע בין 65-62, תלוי בתאירך לידה של האישה.
 •   להורה שילדו נפטר גיל פרישה חובה הוא 71.
 •   לאב שילדו נפטר בשירות צבאי גיל פרישה חובה הוא 72.

 

זכאות לפיצויי פיטורים חלה על עובד אשר נשאר לעבוד גם בתקופה לאחר שהגיע לגיל הפרישה ולאחר מכן החליט לעזוב. 

גם אלה שהתחילו לעבוד לאחר שהגיעו לגיל הפרישה ועבדו לפחות שנה אצל אותו המעסיק או באותו מקום עבודה, זכאיים לפיצויי פיטורים במקרה ופוטרו או התפטרו. אך במקרה זה גיל פרישה אינו מהווה סיבה מוצדקת. להלן סיבות מוצדקות להתפטרות במקרה זה:

 

        בריאות לקויה של העובד או של קרוב משפחה.

        הרעה בתנאי עבודה.

        הרעה בתנאיי עבודה בעקבות התקת מקום עבודה.

        התקת מקום מגורים

        חילופי מעסיקים באותו מקום עבודה

 

      על העובד לשלוח הודעה מוקדמת — מכתב התפטרות, שתכלול תאריך שליחת ההודעה ותאריך סיום העבודה. תקופת שליחת ההודעה משתנה ממקום עבודה למקום עבודה.

מתי מקבלים פיצויים?

העברת פיצויי פיטורים תתבצע על ידי המעסיק תוך 15 יום מהפסקת העבודה של העובד. במקרה והכספים לא הועברו בזמן, לעובד יש זכות לתבוע את המעסיק על הלנת פיצויי פיטורים.

בנוסף לפיצויי פיטורים כספיים, על המעסיק יש להעביר גם טפסים ואישורים רלוונטיים במסגרת הליך שנקרא – גמר חשבון. על המעסיק להעביר:

 

 •       טופס 106 – טופס המסכם את התשלומים שהועברו לעובד.
 •       טופס 161 —  טופס המעיד על הפסקת יחסים עובד-מעביד וחתום על ידי המעסיק.
 •       טופס 161 —  טופס המעיד על הפסקת יחסים עובד-מעביד וחתום על ידי העובד.

      מכתב העברת בעלות ממעסיק על מנת שהעובד יוכל למשוך את דמי הפיצויים ואת רישמויו מקרנות וביטוחים בהם הוא רשום.

איך מחשבים פיצויים?

גובה סכום פיצויי הפיטורים הוא השכר החודשי האחרון (ברוטו) של העובד, כפול שנות עבודה. גובה הפיצויים יכולים להשתנות גם בהתאם לשינויים בשכר שקרו לאורך העסקת אותו עובד.

 •       בשנת 2008  נעשה תיקון לחוק הפיצויים ובו כתוב כי על המעסיק להפריש 8.3% משכר העובד. אחוזים אלו הולכים לביטוח פנסיוני (חובת ביטוח פנסיוני לעובדים), ויהוו כדמי פיצויי פיטורים.
 •       קרה דבר וסכום הפיצויים שהעובד קיבל אינו הסכום שמגיע לעובד שהתפטר או פוטר, על המעסיק להשלים את הסכום שמגיע לעובד.

      החל מינואר 2017 הפרשת אחוזים מהמשכורת עמדו על 18.5%, חלקם מופרשים מכספי המעסיק חלקם ממשכורת העובד והם אלו שמהווים פיצויי פיטורים.

Задайте любой вопрос нашему эксперту:

Мария Коваленко

Руководитель отдела по работе с клиентами

Конфиденциально.
Или напишите нам напрямую, и мы быстро ответим:
Написать в WhatsApp
WhatsApp
03-3094164
Exit mobile version
Toggle Block Example